CGOB Friesland

In Nieuws by Parel Opvang

Parelopvang is per oktober 2019 actief in Friesland onder de naam CGOB (Christelijk Gastouderbureau) Friesland. CGOB Sammy&Benjamin heeft Parelopvang benaderd om de continuïteit van de christelijke kinderopvang in Friesland te garanderen. Het jarenlange werk van CGOB Benjamin, waarbij de Bijbel de grondslag is, voor zowel de gastouder als het gastouderbureau, wordt door CGOB Friesland voortgezet. Veel ouders kiezen bewust voor deze vorm van kleinschalige en vertrouwde opvang passend bij hun identiteit. Gastouderopvang is een vorm van erkende kinderopvang, waarbij werkende ouders recht op kinderopvangtoeslag hebben.

CGOB Friesland biedt een unieke dienstverlening. Met een online OpvangMarkt worden alle beschikbare gastouders en de opvangvragen voor iedereen zichtbaar. Hierdoor kunnen vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd.

CGOB Friesland ondersteunt christelijke gastouders door middel van LEEF, ontwikkeld door de Internationale Bijbelbond. De dienstverlening omvat een jaarlijkse workshop met een christelijk thema, een maandelijks Bijbels thema, actuele nieuwsitems, pedagogische beleid en advisering gebaseerd op christelijke normen en waarden.

Door de groeiende vraag naar christelijke kinderopvang, voor kinderen van 0-12 jaar, is CGOB Friesland op zoek naar nieuwe christelijke gastouders. Gastouders dienen in het bezit te zijn van een pedagogisch diploma. Alle gastouders uit Friesland die christen zijn, ongeacht kerkgenootschap, kunnen zich aansluiten bij het netwerk van christelijke gastouders via www.cgobfriesland.nl.

Deel dit bericht