Collectieve verzekering

In Nieuws by Parel Opvang

De Parelopvang heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders afgesloten.

Deze verzekering dekt:
– De gastouder wanneer zij schade toebrengt aan de gastkinderen of aan de vraagouder(s);
– De vraagouder(s) respectievelijk gastkinderen als zij schade toebrengen aan eigendommen van de gastouder en/of andere derden.
Dit geldt alleen als er geen andere verzekering, al dan niet van oudere datum, van kracht is. Er geldt een eigen risico per claim.
De verzekering is speciaal voor gastouders en de schade die met de opvang verband houdt en is daarmee dus anders dan de gebruikelijke particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Deel dit bericht