De gezondheidsrisico’s van loden leidingen

In Nieuws by Parel Opvang

Loden waterleidingen vormen nog steeds een gezondheidsrisico voor specifieke doelgroepen. Het gaat om ongeboren kinderen (via hun moeder), zuigelingen en kinderen tot een jaar of zeven.
Loden waterleidingen kunnen aanwezig zijn woningen gebouwd voor 1960.

De blootstelling aan lood kan worden verlaagd door de loden leidingen te vervangen. Als dit niet mogelijk is, is het advies om fleswater te gebruiken voor het aanmaken van zuigelingenvoeding en voor kinderen t/m zeven jaar om fleswater te drinken in plaats van kraanwater. Dit geldt ook voor het aanmaken van limonade, thee en soep.

Informatie gezondheid en loden waterleidingen
Stroomschema lood in drinkwaterleidingen

Deel dit bericht