Pedagogische kwaliteit kinderopvang

In Nieuws by Parel Opvang

Het Expertisecentrum Kinderopvang werkt in het belang van het zich ontwikkelende kind aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.
Afgelopen november heeft het Expertisecentrum 3 webinars georganiseerd.

Webinar 1: “Onderlinge interacties tussen kinderen”. Om de ontwikkeling van kinderen in interacties met andere kinderen te ondersteunen en te versterken is de rol van de pedagogisch professional heel belangrijk. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

Webinar 2: “Talentontwikkeling”. Dit is een veelgehoorde term in de kinderopvang, maar wat bedoelen we er eigenlijk mee?

Webinar 3: “Ruimte geven aan autonomie van het kind”.

Via deze link kan de samenvatting worden teruggekeken.

Meer informatie: www.expertisecentrumkinderopvang.nl

Deel dit bericht