Protocol Kindermishandeling

In Nieuws by Parel Opvang

Bellen naar Veilig Thuis kan ook voor advies
Graag delen we dit artikel waarin duidelijk wordt gemaakt wie je aan de lijn kunt krijgen bij Veilig Thuis en waarvoor je ze kunt bellen.

Maak je je zorgen over de situatie van een kindje maar twijfel je of het ‘erg genoeg’ is voor een telefoontje naar Veilig Thuis? Dan kunnen we je er bij deze van verzekeren dat je voor alle situaties die een vermoeden bij jou oproepen, hoe klein het vermoeden ook is, mag bellen. Een telefoontje resulteert namelijk niet gelijk in een melding. De naam van degene over wie het gaat, hoeft niet eens genoemd te worden.
De specialist aan de telefoon kan met je meedenken om in te schatten hoe risicovol de situatie is en tips geven over hoe ermee om te gaan. Zo kan mogelijk voorkomen worden dat een situatie escaleert.

Augeo App
De Augeo App is een laagdrempelige manier om kennis over de meldcode, kindermishandeling, huiselijk geweld en veerkracht, niet weg te laten zakken. Je kiest in de app jouw sector en vervolgens krijg je informatie en tips op maat.

De app is beschikbaar onder de naam Augeo Academy voor Apple IOS 11+ en Android 12+. Voor iPhone kun je terecht in de AppStore en voor Android in de Google Play Store.

Download voor Android: Google Play

Download voor IOS: Apple App Store

Deel dit bericht