Wat baby’s horen is bepalend voor de taalontwikkeling

In Nieuws by Parel Opvang

Kinderen leren taal snel en onbewust. Ze leren dat wat ze horen. Maar ze leren taal niet automatisch en een goed aanbod is cruciaal. Al voor hun geboorte reageren baby’s als ze hun moeder horen praten. Ze reageren op de signalen die binnenkomen. Het fundament voor de taalontwikkeling wordt vervolgens in de eerste levensjaren gelegd. In deze vroege fase is stimulans, een goed taalaanbod en aandacht essentieel. Hoe beter aan deze voorwaarden voldaan wordt, hoe beter kinderen taal leren.

Lees hier meer over dit onderwerp en tips om de taalontwikkeling te stimuleren.

Deel dit bericht