LEEF

In samenwerking met de Internationale Bijbelbond biedt de Parelopvang het programma LEEF aan. Vanuit principes als voorleven, naleven, uitleven, meeleven en beleven, wil LEEF ondersteuning bieden aan gastouders.
Zo kan binnen verschillende leeftijdsgroepen worden gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, geestelijke vorming, taalontwikkeling, voorbereidend rekenkundig inzicht, de motorische ontwikkeling en vaardigheden die passen bij de leeftijd van het kind.

Image

LEEF bestaat uit een handleiding, dagritmekaarten, praatplaten, kleurplaten en verwerkingen. In het programma worden verschillende christelijke thema’s en Bijbelse figuren besproken. Er kan tevens gebruik gemaakt worden van de serie B-boekje of bijbehorende dvd’s.
De parelopvang stimuleert het gebruik van LEEF!

Investeer in kinderen en ga aan de slag met LEEF!

  • Leef je uit
  • Leef voor
  • Leef na
  • Leef mee
  • (Be)leef