Pedagogisch beleidsplan

Het beleidsplan van de Parelopvang is de basis voor het dagelijkse handelen van alle gastouders.

Beleid in visie

Gastouderbureau de Parelopvang werkt met professionele, positief christelijke gastouders die kwalitatief goede opvang aanbieden gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. Gastouders die werken bij de Parelopvang zijn christen in woord en daad.

Beleid in praktijk

Gezond leven bestaat uit een leefstijl met voldoende beweging en gezonde voeding. Gastouders hebben kennis van gezonde voeding om overgewicht te voorkomen. Daarnaast krijgen kinderen dagelijks de gelegenheid om buiten te spelen/te zijn. Passieve activiteiten zoals (spel)computer en tv-gebruik worden bewust gereguleerd aangeboden.