Financiële pakketten

Christelijk Gastouderbureau Parelopvang hanteert drie verschillende financiële pakketten en bijbehorende voorwaarden. Als gastouder kies je per ouder welk pakket jij hanteert. Let op: Werk je als gastouder bij ouders thuis, dan val je onder de Regeling Dienstverlening Aan Huis en zijn deze pakketten niet van toepassing.

De begeleiding vanuit het gastouderbureau is voor de gastouder kosteloos. Het pakket wat jij als gastouder kiest heeft wel invloed op de bureaukosten van de vraagouder. Gastouderopvang is steeds professioneler geworden, de meeste gastouders kiezen daarom ook voor het contracttijdenpakket; de gastouder wordt betaald voor de contractdagen waarop zij zich beschikbaar stelt.

Bij ouders welke onregelmatige en wisselende opvang wensen af te nemen adviseren wij het contracttijdenpakket met ondergrens, waarbij de gastouder voor minimaal de helft van de beschikbare opvang betaald wordt.

Gastouders of ouders die graag financiële zekerheid wensen kiezen voor het 'Financieel Vast en Voordeelpakket', waarbij de ouder maandelijks een vast bedrag betaald en de gastouder maandelijks een vaste vergoeding ontvangt.

Verschillen tussen pakketten Financieel Vast & Voordeel Contracttijden Flexibel
Beschikbaarheid gastouder Openingstijden van minimaal 10 uur per contractdag Vaste contracttijden met ouder overeen te komen Afhankelijk van vraag ouder
Inkomen Vast bedrag (ook tijdens vakantieperiode) Wisselend (ivm eigen vakantie/ziekte, niet afhankelijk van afname ouder) Wisselend, want afhankelijk van afname ouder
Urenregistratie Beschikbare openingsuren per maand Sjabloon met vaste uren per contractdag Per dag/per minuut
Uurtarief gastouder €6,50 (vastgesteld) €6,50 (advies) Zelf vast te stellen
Automatische jaarlijkse verhoging uurtarief Ja Gastouder dient dit zelf door te geven aan de ouder Gastouder dient dit zelf door te geven aan de ouder
Bureaukosten ouder per uur €1,22 €1,30 €1,41
Doorbetaald bij vakantie ouder, afwezigheid/ziekte kind, nationale feestdagen Ja Ja, of anders opgenomen in eigen financiële huisregels Nee
Doorbetaling bij kortstondige ziekte gastouder Verrekend achteraf aan het einde van het jaar, net als extra opvanguren Nee Nee
Doorbetaling bij vakantie gastouder Ja, maandelijkse vergoeding gebaseerd op X aantal vakantieweken per jaar Nee Nee
Zelf op te stellen financiële huisregels Niet van toepassing Indien gewenst, niet verplicht Verplicht
Factuur ouder Vast bedrag Wisselend Sterk wisselend, vanuit Belastingdienst niet aangeraden
Kans op naheffing belastingdienst Klein Afhankelijk van juiste inschatting contracturen Grote kans op verkeerde inschatting uren per maand
Financiële duidelijkheid Indien overeengekomen ook mogelijk zonder verrekening Duidelijkst zonder eigen financiële huisregels Grotere kans op onduidelijkheid en discussie