Waarom Parelopvang?

Vind je het prettig om te weten dat de ouders jouw christelijke identiteit respecteren en waarderen en dat je de Bijbelse normen, waarden en gewoontes waar je zelf vanuit leeft, kunt meenemen in je werkzaamheden? Als christelijk gastouderbureau zetten we ons ervoor in, je te koppelen aan ouders die deze visie ondersteunen en daar stopt onze dienstverlening niet.

Bij de Parelopvang vinden we het belangrijk om op de hoogte te zijn van de voortgang van de opvang, daarom hebben we persoonlijke aandacht voor onze gastouders, ouders en gastkinderen. Ook op administratief gebied bieden we uitstekende begeleiding, onder andere door vaste uitbetalingsdata. Bovendien brengt de Parelopvang geen kosten in rekening bij de gastouders, de vergoeding die je overeenkomt met de ouders wordt in zijn geheel aan je uitgekeerd.

Wat doen we voor jou?